Logo - Kutak za roditelje

Administracija

Pri povratku u Srbiju, jedan od prvih koraka koje treba napraviti jeste rešavanje čitavog niza administrativnih pitanja, a da bi to prošlo što jednostavnije, važno je da znate koja dokumenta su vam potrebna, kao i gde i kako možete da obavite sve neophodne administrativne procedure. Za vas smo kreirali jednu vrstu vodiča u kome je ceo ovaj proces sistematizovan i objašnjen od prvog do poslednjeg koraka i to u formi pitanja. Pronađite odgovore na sva svoja pitanja u ovoj sekciji.

Ova dva dokumenta neophodna su za rešavanje mnogih drugih administrativnih postupaka, a ažuriranjem sistema elektronske razmene iz 2016. godine, korišćenje ovih dokumenata je znatno olakšano. Matične knjige rođenih, umrlih i venčanih se vode kao povezane celine i moguće je pratiti sve promene u njima prema JMBG-u i imenu preko portala eUprava Republike Srbije.

Ukoliko vam je za dalje administrativne postupke potreban izvod iz matične knjige ili uverenje o državljanstvu, važno je znati da su državni organi u obavezi da međusobno razmenjuju podatke o kojima se vodi službena evidencija, što znači da niste dužni da da na šalteru prilažete bilo koji od ova dva dokumenta ukoliko podnosite zahtev nekom republičkom ili lokalnom organu javne uprave ili javnom preduzeću, već su oni dužni da ga pribave po službenoj dužnosti.

Međutim, ako vam je ipak potrebno da sami pribavite izvod iz matične knjige, to možete učiniti na dva načina:

 • Preko portala eUprave (samo ako je lokalna samouprava na kojoj se nalazi vaše prebivalište omogućila tu uslugu) – potrebno je da se ulogujete, platite taksu* Visa, MasterCard ili DinaCard platnom karticom i možete zahtevati formular na domaćem ili međunarodnom obrascu. Formular vam može biti dostavljen i poštom.
 • U lokalnoj samoupravi (opštinskoj upravi) – potrebno je da platite taksu* i preuzmete svoj izvod direktno kod službenika.

 

* Taksa za izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu se ne naplaćuje ukoliko su vam isti potrebni za:

– zasnivanje radnog odnosa

– ostvarivanje prava iz socijalne, zdravstvene, boračko-invalidske ili zaštite civilnih invalida rada

– restituciju i povraćaj poreza na dodatnu vrednost (PDV).

Neophodno je da pitanje državljanstva bude regulisano kako biste bili aktivni građanin u punom obimu, a to možete uraditi podnošenjem zahteva za prijem u državljanstvo Republike Srbije.

Zahtev se predaje:

 •       Policijskoj upravi prema mestu Vaše adrese prebivališta u Republici Srbjii
 •       U diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inostranstvu

 

Na linku možete pronaći više informacija o proceduri za prijem u državljanstvo.

Državljanstvo Republike Srbije se dobija na osnovu kriterijuma koji su propisani zakonom, a u nastavku izdvajamo najčešće situacije:

 

Strani državljani srpskog porekla

Punoletan pripadnik srpskog naroda koji je poslovno sposoban, bez prebivališta u Srbiji, ima pravo na državljanstvo Republike Srbije bez otpusta iz stranog državljanstva, ako podnese pisanu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

 

Sticanje državljanstva poreklom

Državljanstvo Republike Srbije poreklom stiče dete (1) čiji su roditelji državljani Republike Srbije, (2) čiji je jedan roditelj državljanin Srbije, a dete je rođeno na teritoriji Srbije, i (3) dete koje je rođeno u inostranstvu, čiji je jedan roditelj državljanin Republike Srbije, a drugi je nepoznat ili bez državljanstva.

 

Sticanje državljanstva brakom

Stranac koji je najmanje tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije i kome je odobreno stalno nastanjenje u Srbiji može biti primljen u državljanstvo ako podnese pisanu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

 

Sticanje državljanstva na osnovu boravka

Punoletan strani državljanin koji je poslovno sposoban i ima odobreno stalno nastanjenje može postati državljanin ukoliko je tri godine imao neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Da biste ostvarili svoje pravo na prijem u državljanstvo, potrebno je da podnesete zahtev policijskoj upravi prema mestu prebivališta ako ste u Srbiji (ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije ako podnosite zahtev u inostranstvu), sa pratećom dokumentacijom i plaćenim taksama.

Za osobe koje nemaju srpsko državljanstvo važi pravilo da moraju da se prijave u roku od 24 sata od ulaska u Srbiju, a imaju pravo boravka do 90 dana bez vize (dužina boravka zavisi od vize, tačni vizni režim možete proveriti na sajtu Ministarstva spoljnih poslova).

Kako funkcioniše prijava prema prebivalištu?

Za boravak do 90 dana:

U ugostiteljskim objektima, registracija se vrši automatski, dok je za druge vrste smeštaja potrebno prijaviti se u policiji zajedno sa osobom na čijoj adresi će stranac boraviti ili sa vlasnikom ili zakupcem nekretnine.

Prijava stranca se vrši:

Za boravak duži od 90 dana:

Stranac predaje zahtev za privremeni boravak uz dokaz razloga (npr. zapošljavanje, školovanje, spajanje porodice), a više o tome možete pročitati na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova. 

Za stalni boravak:

Moguće je aplicirati za stalni boravak samo ukoliko je stranac imao odobren privremeni boravak u poslednjih 5 godina, a detalji o toj proceduri objašnjena na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prijava stalnog boravka obavlja se u Upravi za strance u Savskoj 35 u Beogradu ili u nekoj od područnih policijskih uprava.

Prebivalište jeste adresa na kojoj trajno živite, a važno je ona bude tačna jer sva potrebna dokumentacija stiže upravo na adresu prebivališta koju prijavite.

Prijava prebivališta vrši se u lokalnoj ispostavi Ministarstva unutrašnjih poslova, a od dokumenata potrebno je priložiti ličnu kartu i ličnu kartu vlasnika nekretnine u kojoj živite, kao i ispravu po kojoj se dokazuje osnov po kome živite na toj adresi (ugovor o kupoprodaji, korišćenju ili poklonu stana, vlasnički list itd.).

Roditelj ima obavezu da podnese prijavu prebivališta za svoju maloletnu decu.

Prilikom promene prebivališta, potrebno je izvaditi nova lična dokumenta koja sadrže novu adresu (lična karta*, pasoš, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola koje je potrebno zameniti u roku od 30 dana od izmene adrese)

*Izuzetak postoji isključivo ako lična karta ima čip, tada se izmena adrese prebivališta automatski menja i registruje u bazi.

Važno je napomenuti da, ukoliko policija iz ma kog razloga utvrdi da ne živite na adresi koja se vodi kao vaše prebivalište, ta adresa će se utvrdi kao „fiktivna“ ili „pasivizirana” adresa. Ovo znači da nećete moći da regulišete ostale dokumente, poput registracije automobila ili vađenja vozačke dozvole, dok ne prijavite policiji svoje stvarno prebivalište.

Detaljne informacije o proceduri prijave, kao i primer uplatnice, možete pronaći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Vađenje nove lične karte ili pasoša jedan je od prvih administrativnih koraka za obaviti prilikom povratka u Srbiju.

Kao punoletan državljanin Srbije, možete zakazati termin u policijskoj stanici online preko eZakazivanje portala za sebe i do 4 člana svoje uže porodice (ovde možete pronaći spisak stanica u Srbiji gde funkcioniše eZakazivanje).
Termin se može zakazati do 30 dana unapred, a potrebno je poneti isteklu ličnu kartu ili pasoš, kao i uplaćene takse (primer uplatnice za ličnu kartu pogledajte ovde, a za pasoš ovde).

Omogućeno je i plaćanje unapred, ali ga ne preporučujemo jer neke ustanove ne primaju uplatnice plaćene preko eBankinga. Umesto toga, preporuka je da takse uplatite na šalteru u bilo kojoj pošti ili banci u Srbiji, gotovinom ili platnom karticom (nije vam potreban račun u banci u Srbiji za ovu transakciju). 

Apostil je overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu. Dokument koji je overen apostilom oslobođen je svih drugih dodatnih provera i funkcioniše kao potvrda autentitčnosti tog dokumenta, a izdaje se za dokumenta koja su nastala u jednoj državi, s namerom da se iskoriste u drugoj državi, samo ukoliko su obe države potpisnice Haške Konvencije.

Više o ovome možete počitati na sajtu Ministarstva pravde.

Usluga „Bebo, dobro došla na svet“ ili skraćeno „eBeba“ dostupna je u svim porodilištima Republike Srbije i omogućava roditelјima da već u porodilištu, elektronskim putem, pokrenu sve administrativne procedure u vezi sa rođenjem deteta. Jedini preduslov je da roditelji imaju važeću ličnu kartu ili pasoš i da su se dogovorili oko ličnog imena deteta (to se odnosi na ime i prezime). Ukoliko su ovi uslovi ispunjeni, zdravstveni radnik će u njihovo ime pokrenuti procedure:

 •         upisa u matičnu knjigu rođenih
 •         prijave prebivališta
 •         prijave zdravstvenog osiguranja
 •         podnošenja zahteva za dobijanje kartice zdravstvenog osiguranja
 •         podnošenja zahteva za roditeljski dodatak i lokalna novčana davanja

 

Nakon pokretanja ovih procedura, roditeljima na kućnu adresu stiže izvod iz matične knjige rođenih, kartica zdravstvenog osiguranja i rešenje za roditelјski dodatak i lokalna novčana davanja Grada Beograda, dok putem SMS poruke i/ili elektronske pošte (e-mail) obaveštenje o ishodu pokrenute procedure.

Ukoliko su oba roditelјa strani državlјani, procedure u sklopu ove usluge u porodilištu se ne mogu pokrenuti, a zdravstveni radnik će svakako poslati prijavu rođenja nadležnom matičaru dok su roditelјi u obavezi da u roku od 30 dana od rođenja deteta posete matičnu službu na opštini na kojoj je dete rođeno.

Ne, svoje obaveze ste ovim ispunili. Za svaku od usluga koju ste prijavili preko „eBebe“, stići će vam obaveštenje na kontakt koji ste ostavili u zdravstvenoj ustanovi (SMS poruka ili e-mail).

Izvod iz matične knjige rođenih i kartica zdravstvenog osiguranja biće poslati na adresu na koju je prijavlјeno dete, a rešenje za roditelјski dodatak i lokalna novčana davanja Grada Beograda na adresu prebivališta majke ukoliko ste se opredelili za tu opciju. U suprotnom, izvod iz matične knjige rođenih možete preuzeti u najbližoj opštini ili ga poručiti preko Portala eUprava, a karticu zdravstvenog osiguranja u nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Do izdavanja kartice beba može ostvariti zdravstvenu zaštitu sa vašom karticom. Ukoliko želite, iako nije potrebno, do uručenja kartice možete tražiti potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite u ispostavi u kojoj je beba prijavlјena na osiguranje.

Prijavu rođenja deteta u ovom slučaju takođe vršite preko usluge „eBeba” u porodilištu, a postoje dve opcije. Ukoliko ne želite da navedete oca deteta, samostalno odlučujete o svim procedurama koje je potrebno pokrenuti.

Ukoliko želite da navedete oca deteta, prijavu obavljate zajedno, to jest, neophodno je i prisustvo lica koje navodite kao oca deteta. Tom prilikom potpisujete izjavu o ocu deteta, a otac je u obavezi da ode u matičnu službu u opštini u kojoj je dete rođeno i potpiše zapisnik o priznavanju očinstva najkasnije u roku od 30 dana od dana rođenja deteta kako bi sve procedure koje su pokrenute u porodilištu mogle nesmetano da se realizuju. Vaše prisustvo u matičnoj službi prilikom potpisivanja zapisnika o priznavanju očinstva nije potrebno ukoliko ste u bolnici potpisali izjavu o ocu deteta. Sve dok lice označeno kao otac deteta ne potpiše zapisnik o priznavanju očinstva u matičnoj službi, nijedna procedura pokrenuta u porodilištu u okviru „eBebe“ neće biti realizovana.

Da, patronažna sestra obilazi vas i bebu na adresi prebivališta i ona vam prilikom tih poseta pomaže prema pravilima zdravstvene struke. Patronažnu sestru angažuje dom zdravlja koji je obavešten od strane porodilišta da je beba rođena.

Ukoliko su vam potrebni dodatni saveti ili pomoć, uvek možete pitati izabranog pedijatra (koga birate pri prvom dolasku na pregled) ili pozivom servisa Halo beba na broj telefona 011/7158-444 ili putem adrese elektronske pošte halobeba@zdravlje.org.rs.

Nakon pokretanja usluga preko eBebe u porodilištu, zdravstveni radnici su u obavezi da vam uruče:

 •        „Obaveštenje za roditelјe“ u kome su navedene sve pokrenute usluge
 •         šifru zahteva

Za sve dodatne informacije u vezi sa vašom prijavom, možete se obratiti putem kontakt forme Vlade Republike Srbije uz navođenje šifre zahteva koju ste dobili u bolnici.

Prijavu za upis rođenja deteta možete podneti preko diplomatsko-konzularnog predstavništva naše zemlјe u inostranstvu ili matičaru u opštinskoj ili gradskoj upravi prema svom poslednjem prebivalištu u zemlјi. Potrebno je da imate izvod iz matične knjige rođenih za dete izdat od strane inostranog organa.

Izvod iz matične knjige rođenih nije potrebno prilagati u postupcima koji se vode pred državnim organima. U drugim situacijama, radi dobijanja izvoda, možete se uz ličnu kartu obratiti matičaru u bilo kojoj opštinskoj ili gradskoj upravi, u diplomatsko-konzulatnom predstavništvu naše zemlјe u inostranstvu, kao i poručiti ga elektronsk im putem preko Portala eUprava.

Prebivalište deteta prijavlјujete u policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici nadležnoj po mestu vašeg prebivališta. Ukoliko roditelјi imaju različitu adresu prebivališta, prijavu podnosi jedan od njih uz saglasnost drugog, odnosno roditelј koji samostalno vrši roditelјsko pravo. Prijavu i ostale informacije pogledajte na veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

Možete podneti zahtev za izdavanje potvrde policijskoj upravi/stanici nadležnoj po mestu prebivališta deteta.

U slučaju da prijavu na zdravstveno osiguranje niste obavili u porodilištu, dete se prijavlјuje u filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kojoj je prijavlјen jedan od roditelјa kao nosilac osiguranja. Za zaposlenog roditelјa prijavu vrši poslodavac. Ako roditelј sam uplaćuje doprinose, tada vrši prijavu na zdravstveno osiguranje u filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kojoj je osiguran.

Ako ste zaposleni, prijavu vrši poslodavac. Ako sami plaćate doprinose ili ste nezaposleni, prijavu i zahtev za izdavanje kartice podnosite na šalteru filijale/ispostave Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Kartica je besplatna za:

 •        novorođenče kome je to prva isprava o osiguranju
 •         decu sa posebnim potrebama
 •         žrtve nasilјa u porodici
 •         korisnike novčane socijalne pomoći koji poseduju rešenje centra za socijalni rad.

 

Kartica se dostavlјa najkasnije 90 dana od podnošenja zahteva.

U prvih mesec dana, novorođenče prima vakcinu protiv tuberkuloze i protiv hepatitisa B.

Odojče, od drugog meseca do navršene prve godine, prima vakcinu protiv difterije, tetanusa, velikog kašlјa, dečje paralize, hepatitisa B, hemofilusa influence i obolјenja izazvanih streptokokusom pneumonije.

Detaljne informacije o vakcinaciji u narednim godinama života možete dobiti od pedijatra ili na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Zahtevom se možete obratiti policijskoj upravi/stanici po mestu prebivališta deteta. Ukoliko ste u inostranstvu, zahtev za izdavanje pasoša za Vaše dete možete podneti preko diplomatsko-konzularnog predstavništva naše zemlјe u inostranstvu.

Iznos naknada i ostale informacije pogledajte na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pravo na roditeljski dodatak i paušal za nabavku opreme ostvaruje majka pod uslovima da je državljanin Republike Srbije ili da je dete rođeno u Srbiji, da majka ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije, da neposredno brine o detetu za koje polaže pravo na roditeljski dodatak i da je dete vakcinisano u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije.

U pojedinim situacijama pravo na roditeljski dodatak je omogućen i ocu deteta, a to su sledeće situacije:

 •        ako je majka strani državljanin, a isto pravo je već ostvarila u inostranstvu
 •        ako majka nije živa ili je napustila dete
 •        ako je majka lišena roditeljskog prava
 •        ako je majka iz objektivnog razloga sprečena da se stara o detetu

Važno je znati da se pravo na roditeljski dodatak ne može ostvariti ukoliko majka ili ostali članovi porodice plaćaju porez na imovinu za osnovicu veću od 30 miliona dinara, ne mogu ostvariti ovo pravo ni ako majka ili otac koji žive i rade u inostranstvu.

Zahtev za roditelјski dodatak možete podneti u porodilištu u okviru usluge „eBeba“ ili u svojoj opštini. Roditelјski dodatak se dobija za prvo, drugo, treće i četvrto živorođeno dete. Rok za rešavanje zahteva za roditelјski dodatak je 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Uz zahtev za roditelјski dodatak ne prilaže se dodatna dokumentacija, već se ona pribavlјa po službenoj dužnosti na osnovu saglasnosti stranke. Ukoliko roditelji deteta ne žive na istoj adresi, potrebno je pribaviti i uverenje Centra za socijalni rad prema prebivalištu majke i oca deteta, ako su majka i dete prijavlјeni na različitim adresama.

Iznos se usklađuje svakog 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci. Uplaćuje se na vaš tekući račun koji mora biti otvoren u Banci Poštanska štedionica. Ako nemate otvoren račun, biće vam otvoren u toj banci po službenoj dužnosti i na njega će biti uplaćen roditelјski dodatak.

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom predviđa i sledeća davanja:

 •        Naknada zarade za vreme porodilјskog odsustva;
 •        Naknada zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta;
 •        Naknada zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta;
 •        Ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta;
 •        Dečji dodatak;
 •        Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditelјskog staranja, decu sa smetnjama u razvoju, decu sa invaliditetom i decu              korisnike novčane socijalne pomoći.

 

Grad ili opština, u zavisnosti od svojih mogućnosti, mogu propisati i neko drugo davanje.

Pravo na dečji dodatak ostvaruje jedan od roditelјa koji je državlјanin Republike Srbije (RS) i ima prebivalište u RS ili strani državlјanin koji ima status stalno nastanjenog stranca.

Pravo se ostvaruje za prvo četvoro dece po redu rođenja u porodici, a izuzetno na osnovu posebnog rešenja Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja i za dete iz višestruke trudnoće koje je rođeno zajedno sa trećim, četvrtim detetom.

Pravo se ostvaruje na osnovu materijalnih uslova porodice pri čemu se procenjuju nepokretnosti, novčana i druga likvidna sredstva i prihodi ostvareni u tri meseca pre podnošenja zahteva.

Deca za koju je ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica i deca korisnika novčane socijalne pomoći koja redovno pohađaju školu, pravo ostvaruju nezavisno od materijalnih uslova porodice.

Iznos se usklađuje svakog 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci. Zahtev za dečji dodatak podnosi se nadležnoj službi dečje zaštite prema mestu prebivališta.

Niste pronašli odgovor na svoje pitanje?

Pogledajte još informacija na odeljku obrazovanje.

Administracija iz iskustva jedne mame.

Ako ne znate za predstavnicu vrste divlji šalterski službenik, budite zadovoljni što ćete sve manje imati prilike da je upoznate, jer postoji – eUprava. eUprava je portal elektronskih usluga za građane i zbog nje praktično nemate više potrebu da idete fizički u razne institucije kako biste rešavali administrativna pitanja.

Vidi još

Podcast

Poslušajte iskustva roditelja povratnika

Sagledavanje celokupnog ekosistema u koji želite efikasno da se uklopite je veliki zadatak povratnika sa decom. Verujemo da vam možemo pomoći da na vreme dođete do svih odgovora kroz iskustva roditelja koji su ovaj put već prošli.

Podcast

Poslušajte iskustva roditelja povratnika

Sagledavanje celokupnog ekosistema u koji želite efikasno da se uklopite je veliki zadatak povratnika sa decom. Verujemo da vam možemo pomoći da na vreme dođete do svih odgovora kroz iskustva roditelja koji su ovaj put već prošli.

Vidi još

Podcast

Poslušajte iskustva roditelja povratnika

Sagledavanje celokupnog ekosistema u koji želite efikasno da se uklopite je veliki zadatak povratnika sa decom. Verujemo da vam možemo pomoći da na vreme dođete do svih odgovora kroz iskustva roditelja koji su ovaj put već prošli.