Logo - Kutak za roditelje

Obrazovanje

Ako se vraćate u Srbiju sa malom decom ili decom školskog uzrasta, jedno od vaših glavnih pitanja biće na temu škola – sve informacije o tome koje vrste vrtića i škola postoje, potrebnoj dokumentaciji i načinima upisa u odabranu školsku ustanovu možete pronaći u ovoj sekciji. Detalje o proceduri za priznavanje diploma, upisu na fakultete i svim ostalim pitanjima vezanim za univerzitete u Srbiji pročitajte ovde.

Svoje dete možete upisati u vrtić veoma jednostavno, elektronski, na sajtu eUprave. Ovaj proces je maksimalno olakšan utoliko što ne morate dostavljati lična dokumenta (poput izvoda iz matične knjige rođenih), jer su se ona automatski pribavljaju iz centralnog registra.

Međutim, ukoliko niste u centralnom registru, tj. ako je roditelj stranac, upis se takođe može izvršiti elektronski, na ovom linku.

Imajući u vidu da državni vrtići imaju ograničene kapacitete, a da je potražnja za njima sve veća jer se sve više roditelja odlučuje da upiše svoje dete u vrtić, može se desiti da je vrtić najbliži vama već popunjen. U tom slučaju, ukoliko ste državljanin Srbije, imate pravo da upišete dete u privatni vrtić a da od grada dobijete naknadu troškova. Ova naknada je zapravo subvencija u visini do 80% ekonomske cene vrtića.

Važno je znati da se subvencija ne dobija za dane kada dete izostaje iz vrtića, nevezano za razlog izostanka (bolest itd).

Refundaciju troškova za privatni vrtić možete dobiti samo ako pridobijete dokument pod nazivom Odbijenica, a ona se dobija ili u samoj ustanovi ili elektronskim putem.

U većim gradovima širom Srbije, privatni vrtići postali su ozbiljno razvijen sistem predškolkog obrazovanja. Naime, oni nude najrazličitije sadržaje za vaše dete, od učenja stranih jezika (po izboru), preko rada na razvijanju posebnih veština do sportskih disciplina.

Pregled privatnih vrtića u Beogradu prema opštinama možete pronaći na sledećem linku.
Za pregled liste u drugim gradovima, prema opštinama, pogledajte sajt Mirandre,

Na raspolaganju su i internacionalni vrtići u kojima se nastava odvija na stranim jezicima, ali se pored dece stranaca koji žive u Srbiji mogu prijaviti i deca srpskih državljana.

Pre samog povratka u Srbiju, možete posetiti sajt Agencije za kvalifikacije i proveriti koje dokumente je potrebno da pripremite dok ste još u zemlji iz koje dolazite.
Kada stignete u Srbiju, svu potrebnu dokumentaciju predajete lično u Agenciji za kvalifikacije ili je šaljete preporučenom poštom. Ova agencija je zadužena ta priznavanje osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja stečenog u inostranstvu.

Ovaj proces je, uspostavljanjem pomenute Agencije za kvalifikacije, veoma pojednostavljen. Celu proceduru moguće je završiti elektronski, što znači da to pitanje možete rešiti i pre dolaska u Srbiju.

Uputstvo za priznavanje osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u inostranstvu možete pročitati ovde.

Pored niza osnovnih i srednjih državnih škola širom Srbije, već dugi niz godina postoje i različite privatne škole koje nude mahom modernije programe edukacije. Neke od ovih škola prate međunarodno sertifikovane programe poput IB diplome (International Baccalauerate) ili sistema Cambridge IGCSE.

Pregled međunarodnih i privatnih škola možete videti na sledećem linku.

Kao i za državne škole, ukoliko se odlučite da svoje dete upišete u neku od privatnih škola, preporučujemo da pre povratka proverite sa odabranom školom i sa Agencijom za kvalifikacije koja dokumentacija i potvrde su neophodne iz zemlje iz koje dolazite.

Spisak svih akreditovanih fakulteta i univerziteta u Srbiji možete pronaći na sledećem linku.

Fakulteti se, u većini zemalja, rangiraju u okviru svog univerziteta, a postoji puno različitih lista za rangiranje univerziteta. Neke od najpoznatijih su „Šangajska lista“ i „QS lista“. Svoj univerzitet možete tražiti u okviru neke od pomenutih lista.

Osnovni uslov jeste da imate završenu četvorogodišnju srednju školu, međutim, pojedini fakulteti mogu postaviti specifičnije uslove. Primera radi, oni mogu tražiti da imate završen određeni tip srednje škole ili da imate posebne zdravstvene i druge sposobnosti itd.

Detalje o uslovima za upis na određeni fakultet možete naći na sajtu fakulteta koji želite da upišete.

Postoje dve različite vrste dokumenata – one koji su potrebni za prijavu za prijemni ispit i one koji se predaju prilikom upisa, uz preduslov da ste prijemni ispit položili.

Informacije o potrebnim dokumentima uvek možete pronaći u konkursu koji fakultet objavljuje nekoliko meseci pred održavanje prijemnog ispita. Tražena dokumentacija se može razlikovati od fakulteta do fakulteta.

Pre svega treba imati u vidu da promena fakulteta nije moguća pod bilo kojim uslovima, niti u svakom trenutku. Primera radi, možete promeniti fakultet samo u okviru istih vrsta studija, tj. sa akademskih na akademske ili sa strukovnih na strukovne. U okviru ovoga, takođe, potrebno je da je naučna oblast fakulteta slična.

U takvoj situaciji, menjanje fakulteta se odvija tako što se najpre treba ispisati sa matičnog fakulteta i preuzeti sva originalna dokumenta koja ste predali pri upisu, kao i uverenje o položenim ispitima. Ovaj dokument je neophodan kako bi vam na novom fakultetu priznali položene ispite – što se odnosi samo na položen i ocenjen predmet, ali ne i na predispitne obaveze poput kolokvijuma.

Ukoliko je potrebno, novi fakultet će zatražiti da polažete razliku u ispitima, nakon procesa verifikacije položenih ispita sa starog fakulteta.

Ako fakultet na koji želite da se prebacite obrađuje drastično drugačiju naučnu oblast od vašeg starog fakulteta, potrebno je da polažete iznova prijemni ispit i da se na taj način upišete na željeni fakultet.

Kratki programi studija su osmišlјeni kao programi koji traju između 3 i 18 meseci, a sprovode se na visokoškolskim ustanovama koje propisuju uslove upisa za svaki kratki program. Kratki program ne mora da bude povezan sa drugim nivoima studija.

Konkurs za smeštaj i ishranu u studentskom domu objavlјuje se svake godine krajem maja meseca na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru sekcije Aktuelno. Konkursom su obuhvaćeni uslovi prijema, potrebna dokumenta, rokovi za prijavlјivanje, kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata i postupak sprovođenja konkursa.

Centar za razvoj karijere postoji gotovo na svim Univerzitetima u Srbiji i njegova uloga je da pomaže studentima u razvoju znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošlјavanju, da im pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, kao i da pripremi studente za uspešan prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja.

Studentske stipendije namenjene su studentima čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, a čiji je prosek tokom studiranja najmanje 9,00. Stipendiju je moguće dobiti od druge godine studija.

Prijava za studentsku stipendiju predaje se od 1. Do 31. Oktobra svake godine direktno u visokoškolskoj ustanovi u koju je student upisan. Pored prijave, potrebno je pripremiti konkursnu dokumentaciju, a šta je tačno potrebno, pronaći ćete na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru sekcije Aktuelno.

Stipendije za izuzetno nadarene studente namenjene su studentima akademskih studija koji su ostvarili 120 ESPB (tačnije, studentima koji su navršili drugu godinu studija), koji tokom studiranja ostvare prosečnu ocenu od najmanje 9,00, a koji su u kontinuitetu, od početka studiranja upisivali godine na teret budžeta Republike Srbije.

Prijave se podnose od 1. do 31. oktobra svake godine, a sve informacije o dokumentaciji koju je potrebno priložiti možete naći na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Fakulteti nakon diplomiranja izdaju uverenje o završenim studijama. Diplomu koju izdaje univerzitet je potpisao rektor, tako da se ona periodično (jednom ili dva puta godišnje) uručuje svim diplomcima koji su u prethodnoj godini diplomirali. Nakon toga, diploma se preuzima lično u studentskoj službi fakulteta.

Studentski kredit namenjen je svim studentima osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija, od prve godine studija, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Uslovi konkursa, kriterijumi za utvrđivanje redosleda, rokovi i pravo na oslobađanje od obaveze vraćanja studentskog kredite, objavlјuje se na veb prezentaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavlјivanje je od 1 do 31. oktobra.

Ukoliko vam je potrebno priznavanje diplome osnovnog i srednjeg obrazovanja, obratite se Agenciji za kvalifikacije. Više informacija možete pronaći na linkovima namenjenim priznavanju diploma osnovnog i srednjeg obrazovanja, dok zahtev možete podneti Agenciji lično ili poštom.

Ukoliko ste se vratili u Srbiju sa visokoškolskom diplomom iz inostranstva i želite da nastavite školovanje u Srbiji, obratite se univerzitetu i fakultetu na koji želite da se upišete kako biste dobili dodatne informacije u vezi sa priznavanjem Vaše diplome. Priznavanje kvalifikacija se u ovoj situaciji rešava direktno sa univerzitetom odnosno izabranim fakultetom, ali preporučujemo da sa nadležnim sekretarijatom ili upravom za poslediplomske studije konkretne visokoškolske institucije unapred stupite u kontakt i raspitate se o detaljima.

Ukoliko Vam je neophodan priznat stepen stručne spreme radi zaposlenja u Republici Srbiji, za to je nadležna Agencije za kvalifikacije. Zahtev podnosite elektronski preko njihove platforme. Postupak se u proseku završava za 8 dana za veliki broj svetskih fakulteta, a sve druge detalje o proceduri, potrebnoj dokumentaciji i iznosu taksi možete pronaći na sajtu Agencije.

Niste pronašli odgovor na svoje pitanje?

Pogledajte još informacija na odeljku administracija, zdravstvo i briga o deci

Izbor je, kao i svuda, sledeći – privatne, internacionalne ili državne škole? Diskusiju na ovu temu imali smo često sa prijateljima/roditeljima i došli smo do zaključka da je svačije iskustvo toliko individualno, da je na kraju krajeva jedini pravi izbor onaj koji je za vas pravi.

Vidi još

Podcast

Poslušajte iskustva roditelja povratnika

Sagledavanje celokupnog ekosistema u koji želite efikasno da se uklopite je veliki zadatak povratnika sa decom. Verujemo da vam možemo pomoći da na vreme dođete do svih odgovora kroz iskustva roditelja koji su ovaj put već prošli.